Dagbesteding

Rumi Dervish biedt ook dagbesteding aan in Zwolle. De dagbesteding in Zwolle valt vanaf 01 januari 2019 onder Goede Dagen & Perspectief. De dagbesteding is een sociale voorziening in Zwolle. Dit houdt in dat voor alle inwoners van Zwolle een aanbod is voor zinvolle dagbesteding als zij in aanmerking komen.

Om te bepalen of de cliënt in aanmerking komt voor dagbesteding óf dat er een passender aanbod is in het Maatschappelijke voorveld dient de cliënt zich aan te melden bij een eerste aanspreekpunt voor een beoordeling.

Het eerste aanspreekpunt is Samen Zwolle. De lichte beoordeling maakt inzichtelijk wat de interesse is en de ondersteuningsvraag. Samen Zwolle begeleidt de inwoner die beroep doet op dagbesteding in de juiste keuze. Indien er geen passend aanbod in het Maatschappelijk voorveld is, kan toegang worden verkregen tot Dagbesteding.

Samen met de inwoner wordt dan gezocht naar de juiste keuze voor dagbesteding. Als de inwoner wordt toegewezen aan Rumi Dervish, vindt binnen 10 werkdagen -na toewijzing- een intakegesprek plaats en wordt samen met de inwoner het traject en intensiteit worden bepaald. Binnen 6 weken wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Binnen 5 werkdagen na het intakegesprek vindt de ondersteuning plaats. Volg voor dagbesteding het stappenplan hieronder:

thuiszorg zwolle 1305