Dagbesteding

Rumi Dervish biedt ook dagbesteding aan in Zwolle. De dagbesteding in Zwolle valt vanaf 01-01-2019 onder Goede Dagen & Perspectief. De dagbesteding is een sociale voorziening in Zwolle. Dit houdt in dat voor alle inwoners van Zwolle een aanbod is voor zinvolle dagbesteding als zij in aanmerking komen.

Om te bepalen of de cliënt in aanmerking komt voor dagbesteding of dat er een passender aanbod is in het Maatschappelijke voorveld dient de cliënt zich aan te melden bij een eerste aanspreekpunt voor een lichte beoordeling.

Het eerste aanspreekpunt is Samen Zwolle. De lichte beoordeling maakt inzichtelijk wat de interesse is en de ondersteuningsvraag. Samen Zwolle begeleidt de inwoner die beroep doet op dagbesteding in de juiste keuze. Indien er geen passend aanbod in het Maatschappelijk voorveld is, kan toegang worden verkregen tot Dagbesteding.

Samen met de inwoner wordt dan gezocht naar de juiste keuze voor dagbesteding. Als de inwoner wordt toegewezen aan Rumi Dervish dan zal binnen 10 werkdagen na toewijzing een intakegesprek plaatsvinden en samen met de inwoner zijn traject en intensiteit worden bepaald. Binnen 6 weken wordt een zorgplan opgesteld. Binnen 5 werkdagen na het intakegesprek vindt de dienstverlening plaats. Volg voor dagbesteding het stappenplan hieronder:

thuiszorg zwolle 1305