Heeft u klachten?

Problemen worden het beste opgelost wanneer het bespreekbaar wordt gemaakt tussen u als cliënt en Rumidervish als uw zorgaanbieder. Heeft u advies of ondersteuning nodig, of wilt u een klacht indienen? stuurt u ons dan een email naar klachten@rumidervish.nl
 
Mocht u de behoefte hebben om dit niet rechtstreeks bij ons te willen doen, dan verwijzen wij u naar het klachtenportaal.
 
Download het Klachtenreglement rumidervish in PDF