Heeft u klachten?

Problemen worden het beste opgelost wanneer het bespreekbaar wordt gemaakt tussen u als cliënt en Rumidervish als uw zorgaanbieder. Met uw klacht kunt u terecht bij een medewerker van onze organisatie. Deze medewerker bespreekt met u de klacht en probeert samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de organisatie (klachten@rumidervish.nl).

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het indienen van een klacht, dan kunt u rechtstreekt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg waarbij wij zijn aangesloten. (www.klachtenportaalzorg.nl)

U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de externe onafhankelijke geschillencommissie, hiervoor zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. (www.klachtenportaalzorg.nl)
 
 
Download het klachtenreglement