Missie en visie

Missie

Waar komt de naam Rumi Dervish Thuiszorg vandaan?
In 1207 werd Jalal al-Din Rumi geboren. Een Perzische dichter en filosoof. Hij beperkte zich niet tot zijn eigen achterban maar trachtte met zijn gastvrijheid. 'Ieder mens is een mens en iedereen hoort bij elkaar.'
Rumi had verschillende teksten, de tekst die bij onze organisatie past: 


"Kom tot mij,
Kom weerom,
Wie je ook bent,
Welke afkomst je ook bent,
Of je nou gelovig in een geloof of ongelovig bent,
Een vuuraanbidder, kom,
Onze deuren zijn voor iedereen open,
Kom."
 
Rumi Dervish heeft als missie het bevorderen van kwaliteit van leven en het bijeenbrengen van culturen, zodat de cliënten met de juiste ondersteuning mee kunnen participeren in de maatschappij. Wij ondersteunen de cliënten in hun eigen taal en cultuur, waardoor de cliënten zich begrepen voelen. 

Rumi Dervish biedt het complete pakket van zorg thuis, ondersteuning en dagbesteding door vaste en kleine teams van professionele medewerkers. De zorg is afgestemd op de wensen van de cliënt, waarbij de samenwerking met andere partijen een belangrijk item is, zodat de juiste ondersteuning geboden wordt aan de cliënt.

Visie

Rumi Dervish wil mensen uit de multiculturele samenleving die ondersteuning nodig hebben op het zorggebied tegemoetkomen. Dit doen wij door te werken vanuit een aantal kernwaarden:


•    Zorg op maat
•    Respect voor elkaar
•    Klantvriendelijk
•    Passend toezicht
•    Ruimte voor medezeggenschap

Doelgroep

Zoals hierboven omschreven richt Rumi Dervish zich voornamelijk op de multiculturele doelgroep. Onze cliënten zijn over het algemeen eerste generatie immigranten met een culturele- en taalbarrière. Rumi Dervish biedt de volgende zorg aan:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding (individueel)
  • Begeleiding (groeps)
  • Persoonlijke verzorging
     

Door samenwerking met onze partners bieden wij ook de volgende zorg aan:

  • Verpleging
  • 24-uurs zorg
  • Wet langdurige zorg