Privacyverklaring Rumi Dervish

RumiDervish is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.


Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. RumiDervish verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u geen zorg meer ontvangt of niet meer bij ons werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is. RumiDervish beschikt over een privacyverklaring welke opvraagbaar is bij de organisatie.

download de privacyreglementen